Có 2 hình thức thanh toán mà Quý khách hàng có thể lựa chọn:

1. Thanh toán trực tiếp

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên kỹ thuật của chúng tôi khi được xuất biên bản hóa đơn.

2. Thanh toán chuyển khoản

Quý khách có thể thanh toán qua TK trước khi được viết hóa đơn biên bản. Nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn và cam kết thiết bị.

Thông tin chuyên khoản:

Ngân Hàng: MB
Số Tài Khoản: 9999 8 0402 1979
Tên TK: BÙI NGỌC CỬ

Lưu ý

Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên và thiết bị sửa chữa. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và tiến hành giao hàng. Nếu sau thời gian thỏa thuận mà chúng tôi không giao hàng hoặc không phản hồi lại, quý khách có thể gửi khiếu nại trực tiếp về địa chỉ trụ sở và yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến kinh doanh của quý khách.

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, uy tín chất lượng đặt lên hàng đầu.